மரணஅறிவித்தல்

திருமதி கனகசபை சின்னமாமயில்

L:\DCIM\100NCD80\DSC_2748.JPG

 
 

 

 காலஞ்சென்ற கனகசபையின இல்லறத்துணைவியார சின்னமாமயில 12-04-2010 அன்ற திருச்சிராப்பள்ளியில இறைபதம எய்தினார.

அன்னார காலஞ்சென்ற சாவித்திரியம்ம தங்கவடிவேல பாலசிங்கம வள்ளிக்கொடி தனபாலசிங்கம காலஞ்சென்ற நீலாதேவி இரத்தினசிங்கம(திருச்சி) துரைசிங்கம (சூட்டி) சாந்தினி ஆகியோரின அன்புத தாயாரும

மார்க்கண்ட வள்ளியம்மன கலாராணி மயில்வாகனம சந்திராநிதி தர்மலிங்கம சுகிர்தாவதி(பாப்ப) வேதவதி(ரோசி) தங்கவேலாயுதம ஆகியோரின மாமியாரும ஆவார.

அன்னாரின ஈமக்கிரிகைகள 16-04-2010 அன்ற வெள்ளிக்கிழம திருச்சிராப்பள்ளி சினிவாசநகர  ுடலையில நடைபெறும.

தொடர்புகட்க- இரத்தினசிங்கம லண்டன -0208 640 0489

மயில்வாகனம - திருச்சி - 00914312780395