முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி - பாலசுப்பிரமணியம் சிவஞானதாஸ் (பைலட் ஞானம்)

krishna

மலர்வு 28/12/1966                உதிர்வு 29/04/2012

திதி: அட்டமி 18-04-2013

pilot

வேம்படி, வல்வெட்டித்துறையை பிறப்பிடமாகவும், லண்டன் மிச்சத்தை வசிப்பிடமாகக் கொண்டிருந்த 

காலஞ் சென்ற பாலசுப்பிரமணியம்சிவஞானதாஸ்(பைலட் ஞானம்) அவர்களின்

ஓராண்டு நினைவு திதி நாள்

 

நண்பனுக்கு நண்பனே எம் ஞானம் நண்பர்கள்

 

Contact Admininistrator: admin@valvai.com
                   Contact Writer: ponsiva@valvai.com